Biz hakda

Zontik zawodymyz

Biz birneme başgaça edýäris we bu biziň göwnümize ýaraýar!

Kärhananyň güýji

50 bilen 1-den gowrakstçig süýümli aýna öndürýän bina, 2ndçarçuwaly gurnama ussahanasynyň binasy, 3rdofis binasy, 4thişgärler umumy ýaşaýyş jaýy, 5thsaýawan önümçilik binasy.

Ajaýyp topar

15 ýyldan gowrak saýawan öndürmek tejribesi bolan 400 ussat işçi bar, biz saýawan çarçuwasyny öndürmäge we saýawan öndürmäge üns berýäris.

Tehnologiýa

Zhanxin Umbrella ISO9001, BSIC, Sedex, Avon, Disneý barlaglaryny aldy.Zontikleriň hili REACH, EN71, ROSH, PAH, Azo-Free standartyndan geçdi.

Esasan näme öndürýäris?

Esasy önümlerimiz, bukulýan saýawan, çagalar üçin saýawan, göni saýawan, golf saýawan, açyk saýawan we dizaýner adaty zontikler.

logo

Baş edaramyz Sýamen şäherinde ýerleşýär, marka ady OVIDA bolup, ähli taslamaňyzyň amala aşmagyna kömek etmek üçin hünär tejribämizi we hyzmatymyzy ulanyp, “Unite” we “Innowasiýa üçin çalyş” maksat edinýär.

Sekiz sany 6 ýyldan gowrak tejribe satyjylary bar, olar adaty zontik şekiliňizi çekip bilerler, saýawan taslamasynda size iň gowy saýlawy berip bilerler.

Näme edip bileris

1cioimgbg

Zontik taslamasynda iň oňat baha we hyzmat bermek Owidanyň gündelik işinde iň möhüm zat.
Customöriteleşdirilen saýawanlary döretmek esasy gündelik iş.Netijede, mahabat önümleri bilen iş salyşýanlaryň hemmesi üçin ajaýyp saýawan tapmak bilen meşgullanýarys.Şonuň üçin dizaýnerlerimiz, tehniklerimiz we satyjylarymyz taslamanyň durmuşa geçirilmegine kömek etmek üçin müşderiler üçin birbada mugt masgaralama hödürlärler.QC toparymyz, Söwda bölümimize AQL 2.4 stardardyny yzyna iberip, saýawan öndürmegiň her ädimini ýerine ýetirer, bu ösüş her bir müşderiniň önümini alanymyzda ýokary hilli standart bilen üpjün eder.
7 * 24 Dünýäniň gyssagly döredijilik ideýa taslamalarynda müşderileri üpjün etmek üçin jaň.

Akon

Akon

Baş direktor
Rainagyşly we dumanly günler daşary ýurtda okamagyma ýoldaş boldy
Zontik, karýeram kesgitlenen ýaly

Aw

Aw

Satyş
Güneşli ýa-da ýagyşly gün haýsy bolsa-da, elmydama siziň tarapyňyzda bolarys ---- Awen we saýawan bilen.

Nensi

Nensi

Satyş
Zontik durmuşynda hünärmen

Şam

Şam

Satyş
10+ Professional saýawan tejribesi

Sýuzan

Sýuzan

Satyş
Zontikli höwesjeň, hünärmen.

Fiona

Fiona

Satyş
Höwes, hünär, sabyr.3P saýawan ömri.