Biz hakda

Taryh

Jinjiang Zhanxin Umbrella Co., Ltd 1998-nji ýylda esaslandyryldy.
50 bilen 1-den gowrakstçig süýümli aýna öndürýän bina, 2ndçarçuwaly gurnama ussahanasynyň binasy, 3rdofis binasy, 4thişgärler umumy ýaşaýyş jaýy, 5thsaýawan önümçilik binasy.
15 ýyldan gowrak saýawan öndürmek tejribesi bolan 400 ussat işçi bar, biz saýawan çarçuwasyny öndürmäge we saýawan öndürmäge üns berýäris.Esasy önümlerimiz, bukulýan saýawan, çagalar üçin saýawan, göni saýawan, golf saýawan, açyk saýawan we dizaýner adaty zontikler.
Zhanxin Umbrella ISO9001, BSIC, Sedex, Avon, Disneý barlaglaryny aldy.Zontikleriň hili REACH, EN71, ROSH, PAH, Azo-Free standartyndan geçdi.
Taryh

Sergi

“ASD MARKET Hepdesi” 1961-nji ýyldan bäri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iň uly ýarmarka sergisidir we mart we awgust aýlarynda geçiriljek iki ýyllyk çärä dünýäniň 2700-den gowrak sergisi we 45000 satyjy gatnaşýar.ASD ygtybarly we sarp edilýän önümler söwda sergisinde 2700-den gowrak satyjydan dünýäniň iň giň önümlerini birleşdirýän ygtybarly we ösýän bazardyr.ASD görkezilişi şulary öz içine alýar: Sowgat we Öý;Moda esbaplary;Şaý-sepleri nagt we daşamak;Saglyk we gözellik we ş.m.
Sergi

TEAM

Baş edaramyz Sýamen şäherinde ýerleşýär, marka ady OVIDA bolup, ähli taslamaňyzyň amala aşmagyna kömek etmek üçin hünär tejribämizi we hyzmatymyzy ulanyp, “Unite” we “Innowasiýa üçin çalyş” maksat edinýär.Zontik taslamasynda iň oňat baha we hyzmat bermek Owidanyň gündelik işinde iň möhüm zat.Customöriteleşdirilen saýawanlary döretmek esasy gündelik iş.Netijede, mahabat önümleri bilen iş salyşýanlaryň hemmesi üçin ajaýyp saýawan tapmak bilen meşgullanýarys.Şonuň üçin dizaýnerlerimiz, tehniklerimiz we satyjylarymyz taslamanyň durmuşa geçirilmegine kömek etmek üçin müşderiler üçin birbada mugt masgaralama hödürlärler.QC toparymyz, Söwda bölümimize AQL 2.4 stardardyny yzyna iberip, saýawan öndürmegiň her ädimini ýerine ýetirer, bu ösüş her bir müşderiniň önümini alanymyzda ýokary hilli standart bilen üpjün eder.
TEAM

Bahasy üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Zontik ýa-da parazol, adatça agaç, metal ýa-da plastmassa sütüne oturdylan agaç ýa-da metal gapyrgalar bilen goldanýan eplenýän örtükdir.Bu ...
Zontikiň esaslary
FIFA-nyň alty kontinental konfederasiýasy öz saýlama ýaryşlaryny gurady.FIFA agza 211 birleşigiň hemmesine girmek hukugy bardy ...
2022 FIFA Dünýä çempionatynyň saýlama oýunlary
Assosiasiýa futbolyna gözegçilik etmek üçin bir organyň zerurlygy 20-nji asyryň başynda i ...
FIFA-nyň taryhy
Pongee, ýüplügiň öwrüminiň berkligini dürli-dürli üýtgedip egrilen ýüplükler bilen dokamak arkaly döredilen, dokalan matanyň bir görnüşidir ...
Pongee näme?
Zontikli bukjalaryň sany Zontikler, işleýiş dizaýnyna baglylykda eplenýänleriň sanynda ep-esli tapawutlanýar.Umuman aýdanyňda, n ...
Zontik eplenmeleriniň sany